Spiren Studio

Spiren; studio tilbyr rimelig studioleie med alt man trenger for et lengre
opphold. Det fi nnes også en konsertscene og pub i tilknytning til loka-
lene -noe som byr på muligheter for preproduksjon i forkant av konsert/
turné.

Spiren; studio offers good prices and has all you need for a longer stay. It
also includes a concert scene and pub which gives bands opportunities
to arrange concerts & preproduction.

Kontaktperson: Stian Kjelstad Granmo
Telefon: 971 08 450
E-post: spirenadmin@gmail.com
Nettside: www.spirenstudio.com