Rock City

Nasjonalt ressurssenter for profesjonell musikk og museum for Trønderrock.
Bransjens verktøy for utvikling av nye utdanninger, bransjerettet næringsutvikling og profesjonalisering generelt. Representerer pop/rock-feltet i MINK.

Arrangementsledelse (HINT) – Rock City Crew (NAV) – Digitale Medier (Olav Duun VGS) – Låtmakerne (Kulturskole/VGS) – Entreprenørskap i kulturskolen (Kulturskole) – Artistlinjen (Kulturskole) – Lyden av trivsel (Helse NT) – BusinessLAB inkubator og bedriftsutvikling (Namdalshagen/Innovasjon Norge)

Bransjesenteret ligger i tilknytning til Rica Rock City Hotel med ressurssenter, konsertarena, inkubatorplasser, workspace, øvingslokaler, studios, kinoer, museum for Trønderrock.

National Resource Center for professional music and museum for Trønderrock (Norwegian music genre).
Development of new educationprograms, industry-focused business development and professionalisation in general. Representing the pop / rock field in the MINK-network.

Event Management (HINT) – Rock City Crew (NAV) – Digital Media (Olav Duun VGS) – Låtmakerne (Songwriting in Culture School / High School) – Entrepreneurship in the arts (Culture School) – Artist line (Culture School) – The sound of well-being (Helse Nord-Trøndelag) – BusinessLAB incubator and business development (Namdalshagen / Innovasjon Norge)

Music Industry Center is adjacent to Rock City Rica Hotel with resource center, a concert hall, incubator spaces, work space, rehearsal rooms, studios, cinemas, museum for Trønderrock.

Kontaktperson: Svein Håvard Karlsen
Telefon: 950 84 939
E-post: post@rockcity.no
Nettside: rockcity.no