Øra Studio

Bredt utvalg av vintage og moderne studioutstyr. (Eks: Brauner VMA, Neumann, API, Great River, Universal Audio, Neve …) Masse instrumen- ter (gitarer, piano, trøorgel etc.), amper og effekter tilgjengelig for bruk. Pro Tools HD. Stort innspillingsrom med fantastisk utsikt!

A wide selection of vintage and modern studio equipment.
(For example: Brauner VMA, Neumann, API, Great River, Universal Audio, Neve …) Lots of instruments. Amps and effects available for use. Pro Tools HD. Big recording room with a fantastic view!

Kontaktperson: Jostein Ansnes
Telefon: 915 44 376
E-post: post@orastudio.no
Nettside: www.orastudio.no