Nautilus Studio

Nautilus Studio består av et større innspillingsrom  på 50 kvadratmeter med stor takhøyde og et mindre et på 20 kvadratmeter.  Vi spiller inn på  2″ båndspiller eller digitalt  og har et rikt utvalg av mikrofoner og preamper.

Nautilus Studio consist of a larger high ceiling live room and a smaller one. We do both analog and digital recording using a variety of microphones and preamps.

Kontaktpersoner: Øyvin Engan og Eskild Næss
Telefon: 993 93 470 og 971 71 570
E-post: nautilus.lydstudio@gmail.com
Nettside: www.myspace.com/nautilusstudio