Greener Productions

Greener Productions vil at det å spille inn i studio skal være en kreativ og inspirerende prosess. Målet vårt er å kunne jobbe i samspill med band og artister som både er fokuserte og målbevisste, men også åpne for idèmyldring og utfordringer. Vi ønsker å kombinere produsent- og lydteknikerrollen fordi vi mener at lyd er en essensiell del av ett musikalsk uttrykk.

Greener Productions want to make studio recording a creative and inspiring process. Our goal is to work in conjunction with bands or artists that are focused and goal-oriented, but who also are open to exploring ideas and new challenges. We wish to combine the roles of producing and sound technician because we mean sound is an essential part of a musical expression.

Kontaktperson: Karl Klaseie
Telefon: 454 74 179
E-post: greenerprod@gmail.com
Nettside: www.greenerproductions.no