Vanylven Musikkbinge

Er drevet kommunalt og er plassert ved Myklebust skule, Syvde. Har et øvingsrom på 25kvm.

Det inngås avtale m/ tidsavgrensing og navngitte personer.
Må være en voksen ansvarlig om gruppa er under 16 år.
Nøkkel utleveres til en ansvarsperson.

Øvingsromansvarlig: Magne Sørdal
Telefon: 97 75 44 02
E-post: masoerda@online.no