Telebygget Ungdomshus

TeleBygget har to øvingsrom som band kan leige. Primært er øvingsroma for ungdom frå 13-18 år. Ved ledig kapasitet vil andre også få mulighet til å disponere øvingslokalet.

Vi gjer merksam på at utstyret på øvingsrom 2 er konsertutstyr som vert nytta på scena ved konsertar. Dette rommet vert då backstage, dvs at rommet kan vere tomt for øvingsutstyr enkelte dagar etter arrangement.

Ønsker du å øve på TeleBygget, ta kontakt!

Besøksadresse:
Telebygget Ungdomshus
Rådhusgata 4,
Volda

Postsadresse:
Postboks 107,
6101 Volda

Telefon: 700 785 18
E-post: musikk@telebygget.no
Web: www.telebygget.no