Stoksund Musikkbinge

Stoksund musikkbinge er lokalisert i Åfjord kommune, som ligger på Fosen-halvøya i Sør-Trøndelag. Kommunen har opprettet attraktive scener og øvingsrom for band-konstelasjoner, der Stoksund musikkbinge er en av dem.

<strong>Post-/kontoradresse:</strong>
Åfjord kommune
v/kulturenheten
7170 ÅFJORD

<strong>Øvingsromansvarlig:</strong> Jan Ove Berdahl
<strong>Telefon:</strong> 725 32 300
<strong>E-post: </strong> jan.ove.berdahl@afjord.kommune.no
<strong>Web:</strong> www.afjord.kommune.no