Selbu Musikkverksted

Musikkverkstedet ble opprettet i samarbeid med Selbu musikkskole på begynnelsen av 90-tallet og har fungert som et øvingslokale for band og unge musikere i dalføret. Verkstedet er i kjelleren i Selbuhallen og drives av Selbu kommune. I 2010 ble både lokaler og utstyr oppgradert. Verkstedet er utstyrt med bl.a. trommesett, bass- og gitarforsterker, keyboard/el-piano, mikser, høytalere, mikrofoner, kabler m.m.

Post-/kontoradresse:
Selbu Kommune
Gjelbakken 15 7580 Selbu, Norway

Øvingsromansvarlig: Tove Storhaug
E-post: Tove.Storhaug@selbu.kommune.no