Musikkbingen i Langevåg

Musikkkbingen er eit komplett øvingslokale for lokale musikarar i alle aldre. Anten du spelar i gruppe eller treng eit øvingslokale for eigen del er dette eit dette eit lydtett og godt utstyrt alternativ.

Musikkbingen er ein modul på 7,8x4m bygd i tre, med gode resonansforhold og 50dB støydemping. Etterklangstiden er 0,4 sekund. Øvingslokalet er 23m2 samt to boder for lagring av utstyr på 1,3m2 kvar. I tillegg kjem vindfang på 1,8m2.
Det er god ventilasjon og panelomnar for oppvarming.

Det er Friheim kulturhus som har det daglege tilsynet med bingen.

Postadresse:
Sula kommune
servicetorget Pb 280,
6039 Langevåg

Telefon: 70 19 91 00
E-post: post@sula.kommune.no

Søknad:
Det søkes på eget skjema som du finner her

Åpningstid:
Bingene er open kl.16.00 – 22.00, 5 dagar i veka: måndag til fredag heile året, med unnatak for feriemånaden juli og høgtidsdagar.
Tildelingstid vil normalt vere frå august – juni. Det blir tre ulike øvingstider å søkje på innafor desse dagane.