Midsund Musikkklubb

Midsund Musikklubb holder til i Midsund kommune, og har eksistert siden 1989. Klubben har som formål å fremme et levende musikkliv i Midsund, og arrangerer årlig festival, konserter og disponerer øvingsfasiliteter i forsamlinghuset Bygdheim. Klubben stiller i dag profesjonelt utstyr til rådighet for sine medlemmer, innkjøpt etter årevis med frivillig arbeid og sponsorinntekter.

Post-/kontoradresse:
Midsund musikklubb,
6475 midsund

Kontaktpersoner:

Formann: Emil Sporsheim, Tlf. 98683049
Kasserer: Roger Torgersen (For innmelding) Tlf: 99570020
Teknisk / Ansvarlig for øvingslokale: Tonny Bugge Tlf: 45418283

E-mail: emilathome@yahoo.no
Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=24884087885