BandORG

BandOrg Møre og Romsdal er et regionledd av bandORG og jobber for bedre vilkår for band i fylket. Nettsiden inneholder informasjon om øvingslokaler – og tilskuddsordninger og kurs.

Web: http://www.bandorg.no/moreogromsdal/verktoykassa/ovingslokaler1/
Web: www.bandorg.no/moreogromsdal