Trondheim Kulturnettverk

Trondheim Kulturnettverk (TKN) er en interesseorganisasjon for det frivillige kulturlivet i Trondheim. TKN skal gjøre det lettere å starte og drive med fritidskultur ved å være et talerør overfor politikere og media, tilrettelegge arrangement og formidle informasjon.

Trondheim Kulturnettverk (TKN) is an organization for Trondheim’s voluntary cultural life. TKN gives support to volunteers by being a voice towards politicians and the media, by planning arrangements and providing information.

Kontaktperson: Hilde Handegard (daglig leder)
Telefon: 944 98 225
E-post: post@trondheimkultur.no
Nettside: www.trondheimkultur.no