Tindved Kulturhage

Tindved er en arena med mye spennende aktivitet. Storsalen og intimscenen er spillested for musikk og teater, samt arena for konferan ser og seminarer. Dersom du har en nyskapende ide, eller tenker på å starte opp egen bedrift innen kulturnæringene, så kan du få profesjonell bistand til å utvikle deg i vår kulturinkubator.
 
Tindved Kulturhage in Verdal has room for concerts and theatre, confer ences and seminars. They can also provide professional help to establish your own culture related business, or with developing your new idea.

Kontaktperson: Svenn Frøseth
Telefon: 74 06 52 00 / 900 83756
E-post: svenn@tindved.no
Nettside: www.tindved.no