Tempo

Tempo er en sjangeruavhenging interesseorganisasjon og et kompetansesenter som arbeider for å styrke det rytmiske musikkmiljøet i Midt-Norge. Vår visjon er at Midt-Norge skal være et attraktivt sted som aktør i musikknæringen å etablere seg, og virke i.

Daglig leder: Martha Våge
Telefon: 976 46 950
Mail: martha@tmpo.no
Nett: www.tmpo.no

Prosjektansvarlig: Leiv Aspén
Telefon: 926 79 541
Mail: leiv@tmpo.no
Nett: www.tmpo.no