Sør-Trøndelags Musikkråd

Kontaktperson: Kari Engen
Telefon: 73883320
E-post: sor-trondelag@musikk.no
Nettside: www.musikk.no/sor-trondelag/