Nord-Trøndelags Musikkråd

Nord-Trøndelag musikkråd (NTMR) er et kulturelt samarbeids- og interesseorganfor musikklivet i Nord-Trøndelag. NTMR arbeider for å fremme opplæring og kulturelt samarbeid, samt forsøker å påvirke politiske vedtak til det beste for fylkets musikkliv.
 
Nord-Trøndelag Musikkråd (NTMR) is an organization that works to promote education and cultural cooperation in the county of Nord-Trøndelag. NTMR also tries to influence political decision making in the benefit of regional music.

Kontaktperson: Marit Meland Furunes
Telefon: 957 647 99
Nettside: www.musikk.no/nord-trondelag