MINK

MINK – Midtnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk.
MINK skal via konkrete tiltak og stipendordninger legge forholdene til rette og bidra til kompetanseheving blant profesjonelle aktører i Midt-Norge (utøvere, artister, arrangører, scener, produsenter, management og booking) i sjangrene folkemusikk, rock, pop og jazz.

MINK – Central Norwegian competence network for rhythmic music.
Through concrete measures and grant schemes MINK will facilitate and enhance the expertise of professionals in Central Norway (musicians, artists, promoters, venues, producers, management and booking) in the genres of folk music, rock, pop and jazz.

Kontaktperson: Bjørn Willadsen
Telefon: 415 42 095
E-post: post@mnj.no