Festivalnettverket

Trøndersk Festivalnettverk er et aktivt nettverk med de fleste av de viktige festivaler i hele Trøndelag, uansett genre. Nettverket jobber med kompetanse overføring mellom medlemsfestivalene, kursing/kompetan- seheving av festivalene og å skape faglige møteplasser.

An active network including most of the important festivals in Trøndelag, independent of genre. Works with transmissions of competence be- tween member festivals, coaching, and creating meeting points.

Adresse: Jotunvegen 7, 7712 Steinkjer
Telefon: 906 83 840
Nettside: www.festivalnettverk.no