Bandkonsulenten

Bandkonsulenten er et samarbeide mellom Nord-Trøndelag musikkråd og Rock City Namsos AS. Rådgiving, kurs og hjelp til band og artister som er i startgropa eller har holdt på en stund og ønsker seg opp og fram.

The Band Consultant is a partnership between the Council for Music in Nord-Trondelag and Rock City Namsos AS. Counseling, courses and assistance to bands and artists from beginners to those who are up and coming!

Kontaktperson: Eskil Brøndbo
Telefon: 906 76 531
E-post: eskil@rockcity.no
Nettside: www.bandkontoret.no