AKKS Trondheim

AKKS er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for å rekruttere, synliggjøre og motivere jenter i musikkbransjen. Dette gjør vi gjennom kursvirksomhet, utleie av øvingslokaler og konsertvirksomhet. AKKS har instrumentkurs (gitar, bass, vokal, trommer, samspill) to ganger i året, henholdsvis februar og september.

AKKS is an idealistic music organization that aims to recruit, motivate and promote women in the music business. We do this by arranging courses, concerts and lending rehearsal rooms. Our instrument courses (guitar, vocal, bass, drums, band course) is held twice a year – february and september.

Kontaktperson: Kristin Jensen
Telefon: 97631265
E-post: trondheim@akks.no
Nettside: www.akks.no/avd/trondheim