Studentersamfundet i Trondheim

Samfundet er Trondheims største kulturinstitusjon og drives på frivillig basis. Samfundet har over 9 000 medlemmer og mer enn 1 200 studenter arbeider frivillig for å sikre Samfundets posisjon som det naturlige samlingspunkt for studenter i Trondheim. Det røde runde huser konserter, kulturarrangementer, utallige barer, kafé og restauranter. Samfundet har også tre av Trondheims beste konsertscener: Knaus, Klubben og Storsalen.

Samfundet, Trondheims student society, is Trondheim largest cultural institution and is run on a voluntary basis. It has 9000 members and more than 1 200 students working to secure Samfundets position as a natural assembly point for students in Trondheim. The round red building consists of several bars, restaurants and a café, all open for cultural events and concerts. Samfundet also have three of Trondheims best livestages for music; Knaus, Klubben and Storsalen.

Adresse: Elgesetergate 1, 7030 Trondheim
Booking: booking@samfundet.no
Nettside: www.samfundet.no