Dark City

Dark City har i over 10 år arrangert konserter og klubbkvelder på de fleste scenene i Trondheim. Fokusen har vært på alternativ musikk (synth, goth, industrial og alternativ pop, – rock og – metal), og alternativ kunst og performance.
 
Dark City have in over 10 years arranged concerts and clubnights on most of the scenes in Trondheim. Focus has been on alternative music (synth, goth, industrial and alternative pop, – rock and – metal), and also alternative art and performance.

Kontaktperson: Ståle Solem
Telefon: 90142872
E-post: neemis@frisurf.no
Nettside: www.darkcity.no