Olavshallen

OlavsHallen består av Store sal med 1240 seter og Lille sal med 350 seter. Med rundt 300 arrangement i løpet av året er de fleste uttrykksfor- mer innen musikk, dans og teater representert.

OlavsHallen offers two auditoriums – the 1240-seat “Store sal” and the smaller 350-seat venue “Lille sal”. With over 300 events throughout the year OlavsHallen offers a wide range of music, dance and theatre performances in all genres.

Adresse: Kjøpmannsgata 46, 7010 Trondheim
Telefon: 73 99 40 00
E-post: oh@olavshallen.no
Nettside: www.olavshallen.no