Ila Brainnstasjon

Ila Brainnstasjon er en bydels- og kulturkafé ved Ilaparken i Trondheim. Brainnstasjonen har en liten scene hvor små og store artister opptrer fra tid til annen.

Adresse: Ilevollen 32 b, Trondheim
E-post: hei@ilabrainnstasjon.no
Telefon: 936 66 860
Booking: oystein@ilabrainnstasjon.no
Nettside: http://www.facebook.com/ilabrainnstasjon