Steinkjerfestivalen

Steinkjerfestivalen er en av Trøndelags største og mest omfattende årlige kulturarrangement. Festivalens visjon er fokus på kvalitet og unike opplevelser. Innholdsmessig skal vi tilby “noe til alle”, og musikalsk har vi som målsetning at alle skal kjenne noen av artistene, noen skal kjenne de fleste, men ingen skal kjenne alle. Arrangementet går i sankthanshelgen hvert år. Vårt motto er; ‘Liten by, Store Opplevelser’, og skal vise at Steinkjer er en arrangementsby i en region med stort fokus på kultur.    
I tillegg til et omfattende og aktuelt musikkprogram, har Steinkjerfestivalen både et eget Næringsprogram, Kunstprogram, Litteraturprogram, Ungdomsprogram og Barneprogram.

The Steinkjer festival is one of norways largest and most complete annual cultural happening. Our focus is on quality and unique experiences. We offer something for everyone, our goals musically are that everyone should know of some artists but not all. Our motto is : «small town, big experiences» showing Steinkjer as a town which focuses on cultural activities. In addition to the musical programme there are youth and childrens activities, art and litterature.

Kontaktperson: Svein Bjørge
Telefon: 906 83840
E-post: vein.bjorge@gmail.com
Nettside: www.steinkjerfestivalen.no