Organisasjon

AKKS Trondheim

AKKS er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for å rekruttere, synliggjøre og motivere jenter i musikkbransjen. Dette gjør vi gjennom kursvirksomhet, utleie av øvingslokaler og konsertvirksomhet. AKKS har instrumentkurs (gitar, bass, vokal, trommer, samspill) to ganger i året, henholdsvis februar og september. AKKS is an idealistic music organization that aims to recruit, motivate and promote [...]

Bandkonsulenten

Bandkonsulenten er et samarbeide mellom Nord-Trøndelag musikkråd og Rock City Namsos AS. Rådgiving, kurs og hjelp til band og artister som er i startgropa eller har holdt på en stund og ønsker seg opp og fram. The Band Consultant is a partnership between the Council for Music in Nord-Trondelag and Rock City Namsos AS. Counseling, [...]

Bandkontoret

Bandkontoret skal være en støttespiller til nordtrøndersk ungdom som spiller i band eller har et ønske om å gjøre det. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nord-Trøndelag musikkråd og RockCity. Vi skal bl.a. stimulere til aktivitet, gi veiledning og avvikle kurs / workshops i fylket. Namsos. The ”band office” supports aspiring musicians, artist and bands in [...]

Buranhus Musikksenter

Musikksenter som huser ulike organisasjoner innen rytmisk musikk i Trondheim, blant annet Tempo, AKKS Trondheim og Trikkestallen Loftet. A music centre that includes different organisations within the rhythmic music scene in Trondheim, for example: Tempo, AKKS Trondheim and Trikkestallen Loftet. Adresse: Gamle Kongevei 30, 7043 Trondheim E-post: leiv@tmpo.no Nettside: www.buranhus.no

FARK

FARK er et ressurskontor for alle som driver med arrangement i Trondheim. Vi som jobber her har bred erfaring fra kulturliv og arrangementer av alle slag, og kan bistå deg der du har behov. FARK har god peiling på alt fra å skaffe pengestøtte og utstyr, til samarbeidspartnere eller andre verktøy i din arrangementsplanlegging. FARK [...]

Festivalnettverket

Trøndersk Festivalnettverk er et aktivt nettverk med de fleste av de viktige festivaler i hele Trøndelag, uansett genre. Nettverket jobber med kompetanse overføring mellom medlemsfestivalene, kursing/kompetan- seheving av festivalene og å skape faglige møteplasser. An active network including most of the important festivals in Trøndelag, independent of genre. Works with transmissions of competence be- tween [...]

Koncept

Senteret er en arbeids og møteplass for aktørene innen genren. Urban musikk er internasjonalt en betegnelse på hiphop,rnb,reggae,dancehall,soul og funk. Senteret drives av Trondheim Kommune. Senteret inneholder øvingsrom, studio og internett/kontor cafe.  Koncept is a competence center for urban music. The center is a workplace and a meeting place for people within the genre. Kontaktpersoner: Adnan kuko [...]

Midtnorsk Jazzsenter

Stiftelsen Midtnorsk jazzsenter skal fremme kulturtilbudet innen jazzmu- sikk i Trondheim og regionen ved å drive formidling av jazz og beslektet musikk i form av konserter og turneer. “Midtnorsk jazzsenter” strive to promote jazz oriented music by produc- ing concerts and tours, nurturing aspiring musicians and gives advice and service to the jazz scene in [...]

MINK

MINK – Midtnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk. MINK skal via konkrete tiltak og stipendordninger legge forholdene til rette og bidra til kompetanseheving blant profesjonelle aktører i Midt-Norge (utøvere, artister, arrangører, scener, produsenter, management og booking) i sjangrene folkemusikk, rock, pop og jazz. MINK – Central Norwegian competence network for rhythmic music. Through concrete measures and [...]

MIOS

Midtnorsk interesseorganisasjon for svartmusikk – M.I.O.S er et talerør for aktørene og jobber for å fremme genren og bedre forholdene for dens aktører og publikum. Svart musikk er internasjonalt en betegnelse for hiphop, rnb, reggae, dancehall , soul og funk. M.I.O.S er b.l.a brukerstyret  på Midtnorsk kompetansesenter for svart musikk KONCEPT  Midtnorsk interesseorganisasjon for svartmusikk – M.I.O.S is [...]

Nord-Trøndelags Musikkråd

Nord-Trøndelag musikkråd (NTMR) er et kulturelt samarbeids- og interesseorganfor musikklivet i Nord-Trøndelag. NTMR arbeider for å fremme opplæring og kulturelt samarbeid, samt forsøker å påvirke politiske vedtak til det beste for fylkets musikkliv.   Nord-Trøndelag Musikkråd (NTMR) is an organization that works to promote education and cultural cooperation in the county of Nord-Trøndelag. NTMR also [...]

Rock City

Nasjonalt ressurssenter for profesjonell musikk og museum for Trønderrock. Bransjens verktøy for utvikling av nye utdanninger, bransjerettet næringsutvikling og profesjonalisering generelt. Representerer pop/rock-feltet i MINK. Arrangementsledelse (HINT) – Rock City Crew (NAV) – Digitale Medier (Olav Duun VGS) – Låtmakerne (Kulturskole/VGS) – Entreprenørskap i kulturskolen (Kulturskole) – Artistlinjen (Kulturskole) – Lyden av trivsel (Helse NT) [...]

Sør-Trøndelags Musikkråd

Kontaktperson: Kari Engen Telefon: 73883320 E-post: sor-trondelag@musikk.no Nettside: www.musikk.no/sor-trondelag/

Tempo

Tempo er en sjangeruavhenging interesseorganisasjon og et kompetansesenter som arbeider for å styrke det rytmiske musikkmiljøet i Midt-Norge. Vår visjon er at Midt-Norge skal være et attraktivt sted som aktør i musikknæringen å etablere seg, og virke i. Daglig leder: Martha Våge Telefon: 976 46 950 Mail: martha@tmpo.no Nett: www.tmpo.no Prosjektansvarlig: Leiv Aspén Telefon: 926 [...]

Tindved Kulturhage

Tindved er en arena med mye spennende aktivitet. Storsalen og intimscenen er spillested for musikk og teater, samt arena for konferan ser og seminarer. Dersom du har en nyskapende ide, eller tenker på å starte opp egen bedrift innen kulturnæringene, så kan du få profesjonell bistand til å utvikle deg i vår kulturinkubator.   Tindved [...]

Trondheim Kulturnettverk

Trondheim Kulturnettverk (TKN) er en interesseorganisasjon for det frivillige kulturlivet i Trondheim. TKN skal gjøre det lettere å starte og drive med fritidskultur ved å være et talerør overfor politikere og media, tilrettelegge arrangement og formidle informasjon. Trondheim Kulturnettverk (TKN) is an organization for Trondheim’s voluntary cultural life. TKN gives support to volunteers by being [...]