Jabbsaft Booking DA

Jabbsaft booking sørger for konsertbooking av noen få, men veldig bra band fra midt norge, blant annet Hopalong Knut og Samvirkelaget.

Jabbsaft booking deals with the booking of concerts for a select few, very talented bands from mid-Norway, among them are Hopalong Knut and Samvirkelaget.

Kontaktperson: Rolf Martin Snustad
Telefon: 93432877
Epost: RM@jabbsaft.no
Nettside: www.jabbsaft.no