Trondheim kultur og næring

Trondheim Kultur & Næring (T-KN) er et rådgivnings- og utviklingsselskap i skjæringspunktet mellom kultur og næringsliv. Selskapet har i dag ni ansatte, og tilbyr kompetanse innen arrangementsproduksjon, prosjektutvikling, strategisk og operativ kommunikasjon/markedsføring og tekst- og innholdsproduksjon.

Besøksadresse:
Kongensgt 21 inngang Repslagerveita
7012 Trondheim

Postadresse:
Trondheim Kultur & NæringAS
p.b. 2066 sentrum
7411 Trondheim