Stiklestad Lyd & Lys

Stiklestad Lyd & Lys AS er et av Midt-norges ledende selskaper innefor lyd og lysutleie. Vi driver med landsomfattende konsert- og teaterproduksjon. En avtale med oss er et skritt videre mot en problemfri gjennomføring av ditt arrangement. Leverer også lyd og lysutstyr for installasjon eller salg til gode priser. Se mer på vår hjemmeside.
 

Stiklestad Lyd & Lys AS is one of the leading provides of sound and light equipment in middle Norway. We are touring the hole country with concert – and theater productions. A contract with us will take your arrangement to a more safe level. Also provides sound and lighting equipments for installation or sales. Learn more at our homepage.   

Kontaktperson: Bjørn-Ove Bergsmo
Telefon: 901 32055
E-post: post@stiklestadlyd.no
Nettside: www.stiklestadlyd.no